Kanalprofil: Filter & Optionen | Listenansicht: Große Bilder · Standard · Detailiert
  Artikel Prod-Nr. Preis   Abm. Mat. Keywords FTM X FTM Y Gewicht
Kanalprofil U 40x40xE KPU4040E 9,01 37x40 Alu eloxiert 7.0.001.44 0,450 kg
Kanalprofil U 80x40xE KPU8040E 16,87 40x77 Alu eloxiert 7.0.002.75 0,890 kg
Kanalprofil U 80x80xE KPU8080E 28,35 77x80 Alu eloxiert 7.0.002.74 1,520 kg